Kontakt
KODENZACE PÁRY WATERLESS  KODENZACE PÁRY WATERLESS 
KODENZACE PÁRY WATERLESS 

DIGESTOŘE WATERLESS 

Digestoř, která produkuje vodu

Digestoř waterless je řešení, jak absorbovat latentní teplo ze spalin bez použití vody.

1

Snížení zápachu a latentního tepla.

Ideální pro mražené těsto a předpečené produkty, kde správné aroma pečení oživuje prodejnu.

2

Nulový dopad na výsledky pečení.

Navržená tak, aby neovlivnila výkon konvekomatů UNOX.

3

Nainstalujte svou pečicí stanici kdekoli v prodejně.

Požadováný jednofázový 230V.  Nic jiného.

Unox Unox

Kdekoli si přeješ.

Váš konvektomat s digestoří  UNOX Waterless
lze jednoduše instalovat do jakéhokoli komerčního prostoru. 

Unox Unox

Nulový vliv na pečení

Digestoř UNOX Ventless je navržena tak, aby nezměnila schopnost konvektomatu  nasytit varnou komou párou a aby bylo možné v případě potřeby odstranit přebytek vlhkosti.

Konfigurujte vaši pec a objevte dostupná příslušenství.