Politika společnosti
Politika společnosti

Kvalita a životní prostředí

Politika společnosti pro kvalitu a životní prostředí

UNOX uznává, že disciplíny jako Kvalita, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a Ochrana životního prostředí jsou nedílnou součástí managementu společnosti.

UNOX pro životní prostředí: tři body

Závazek k životnímu prostředí

Výrobní procesy

Snížení dopadu výrobních procesů na životní prostředí

UNOX interpretuje ekonomickou a ekologickou účinnost svých provozních procesů jako dvě strany stejné mince. Společnost je založena na principu "lean economy“ štíhlé ekonomie:  mírné, synchronizované, metronomické organizace výroby. Eliminace plýtvání minimalizuje environmentální a sociální externality, což se přenáší na plynulost a rychlost dodavatelských cyklů.

  Produkty

  Snížení dopadu prduktů na životní prostředí

  Snížení dopadu na životní prostředí zahrnuje kompletní životní cyklus produktu, a to jak před jeho výrobou, tak po ní. Pro UNOX znamená přesné využití každého zdroje výrobu s maximální efektivitou pro dnešek i zítřek.

   Varné procesy

   Snížení dopadu varných procesů zákazníků na životní prostředí

   Snížení spotřeby znamená především snížení dopadu na životní prostředí a energii těch, kteří každý den používají konvektomaty UNOX. Vyšší energetická účinnost se promítá do ekonomických úspor pro uživatele a konkrétní výhody pro životní prostředí.

    UNOX se zavazuje, že bude neustále zlepšovat výkon a aktivity v oblasti řízení kvality a životního prostředí a je prováděno v souladu s následujícími zásadami:

    Soulad

    Dodržovat zákony, předpisy a příslušné požadavky společnosti.

    Kontrola

    Pravidelně kontrolovat politiku kvality a životního prostředí pro ověření její implementaci a přiměřenost.

    Komunikace

    Sdílet politiku kvality a životního prostředí všem lidem, kteří pracují ve společnosti UNOX S.p.A. a zúčastněným stranám.

    Cíle

    Definovat a pravidelně přehodnocovat cíle kvality a životního prostředí.

    Sdílet

    Sdílet cíle kvality a životního prostředí a výsledky dosažené v rámci společnosti UNOX a zúčastněným stranám.

    Zdokonalování

    Pokračovat v neustálém zlepšování výkonů a kvality životního prostředí prostřednictvím neustálého výzkumu a používání technologických a procedurálních inovací.

    Zdroje

    Optimálně využívat zdroje pro řízení kvality a životního prostředí.

    Externí zdroje

    Zapojovat a zvyšovat citlivost dodavatelů a externích dodavatelů na správné chování k životnímu prostředí a v souladu s platnými právními předpisy v oblasti životního prostředí.

    Kvalita

    Abychom co nejlépe uspokojili zákazníky, dodávali vysoce kvalitní produkty a služby, respektovali dohodnuté termíny a za konkurenceschopné ceny.

    Bezpečnost

    Zajišťovat zdraví a bezpečnost zaměstnanců, dodavatelů a dalších osob, které přicházejí do styku s naší prací.
    Schopnost společnosti UNOX S.p.A. dosažení těchto cílů se ověřuje prostřednictvím interních auditů, které hodnotí účinnost a efektivnost systému kvality a životního prostředí UNOX S.p.A. a prostřednictvím procesů neustálého zlepšování a prevence nesouladu. Spokojenost zákazníků je sledována a používána jako základ procesu neustálého zlepšování.

    Certifications

    Newsletter

    Buďte informování o projektech, novinkách a událostech.