Kontakt

GRP360

ORIGINÁLNÍ PLECHY UNOX  Speed baking - SPEED.Pro™ GRP360
Popis
SPEED.Grid FOR BAKERLUX SPEED.Pro™
STAINLESS STEEL GRID


IDEAL FOR: FROZEN PIZZA - SANDWICH CROISSANTS - PRE-FRYED FROZEN PRODUCT
Model
GRP360
Cena
Od 1755 Kč bez DPH