Bedrijfsbeleid
Bedrijfsbeleid

Kwaliteit en milieu

Kwaliteits- en Milieubedrijfspolitiek

UNOX erkent dat disciplines als Kwaliteit, Gezondheid en Veiligheid op het Werk en Milieubeheer een integraal onderdeel zijn van het bedrijfsmanagement.

UNOX voor het milieu: 3 punten

Toewijding aan het milieu

Productieve processen

Vermindering van de milieu-impact van de Productieve Processen

UNOX is van mening dat de economische en milieuefficiëntie van haar bedrijfsprocessen twee kanten van dezelfde medaille zijn. Het bedrijf is georganiseerd volgens de "lean economy" principes: licht, gesynchroniseerde, metronomische productiestromen. Het elimineren van afval reduceert de milieu- en sociale externaliteiten tot een minimum, wat resulteert in een vlotte en snelle bevoorradingscyclus.

  Producten

  Vermindering van de milieu-impact van de producten

  De vermindering van het milieueffect moet betrekking hebben op de volledige levenscyclus van het product, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts van de productie. Voor UNOX betekent het nauwkeurig gebruiken van elke grondstof dat er met een maximale efficiëntie voor vandaag en morgen wordt geproduceerd.

   Kookproces

   Vermindering van de milieu-impact van de kookprocessen van de klanten

   Vermindering van het verbruik betekent in de eerste plaats een vermindering van de milieu- en energie-invloed van degenen die de UNOX-ovens dagelijks gebruiken. Een grotere energie-efficiëntie betekent een economische besparing voor elke gebruiker en een concreet milieuvoordeel.

    UNOX zet zich in voor de continue verbetering van kwaliteits- en milieumanagement en -prestaties. Dit wordt bereikt in overeenstemming met de volgende principes:

    Compliance

    Voldoen aan de geldende wetten, voorschriften en eisen voor het bedrijf.

    Herziening

    Het kwaliteits- en milieubeleid periodiek herzien om de uitvoering en de adequaatheid ervan te verifiëren.

    Communicatie

    Informeer alle mensen die in UNOX S.p.A. werken en alle geïnteresseerden over het Kwaliteits- en Milieubeleid.

    Doelstellingen

    De kwaliteits- en milieudoelstellingen definiëren en periodiek herzien.

    Delen van

    Deel de kwaliteits- en milieudoelstellingen en de behaalde resultaten met de UNOX-medewerkers en alle geïnteresseerden.

    Verbetering

    De voortdurende verbetering van de kwaliteit en de milieuprestaties nastreven door middel van voortdurend onderzoek en de toepassing van technologische en procedurele innovaties.

    Bronnen

    Maak optimaal gebruik van de middelen voor kwaliteits- en milieubeheer.

    Externe bronnen

    Betrek de uitbestede leveranciers en aannemers bij en maak hen bewust van correct milieugedrag in overeenstemming met de huidige milieuwetgeving.

    Kwaliteit

    De klanten zo goed mogelijk tevreden stellen, producten en diensten van hoge kwaliteit leveren, de afgesproken termijnen respecteren en concurrerende prijzen hanteren.

    Veiligheid

    Zorg voor de gezondheid en veiligheid van werknemers, aannemers en anderen die in contact komen met onze producten.
    Het vermogen van UNOX S.p.A. om deze doelstellingen te bereiken wordt gecontroleerd door middel van interne audits, die de effectiviteit en efficiëntie van het UNOX kwaliteits- en milieumanagement beoordelen, en door processen van continue verbetering en preventie van non-conformiteiten. De klanttevredenheid wordt gecontroleerd en gebruikt als basis voor het continue verbeteringsproces.

    Certifications

    Newsletter

    Stay up to date on projects, news and events.