Home

 > 

配件

 > 

底架

 > 

XWVRC-0021-F

XWVRC-0021-F

接地配件 底架 XWVRC-0021-F
 • Description
  立地安装烤箱必须进行地面定位。
 • 型号
  XWVRC-0021-F
 • Price
  ¥3,601.77起,不含增值税。
 • Width
  842 mm
 • Depth
  891 mm
 • Height
  113 mm
 • Weight
  5 kg

个性化烹饪体验

预约您的私人厨师

UNOX质保

一份满意的承诺

DDC-SERVICE

在线订购备件

通讯

及时了解项目,新闻和活动。