Najděte Prodejce
CZ
Select a continent
Select a country
Select a language
COOKIE POLICY

Vážený uživateli,


UNOX S.p.A. tímto vydává informační sdělení podle čl. 13 Nařízení (EU) 2016/679 („GDPR“), týkající se používání cookies webem www.unox.com (dále: „web“).

Správcem údajů je společnost UNOX S.p.A. se sídlem Via Majorana, n. 22, 35010 - Cadoneghe (PD), Itálie.

Uživatel může uplatnit práva, náležící mu podle článků 15–22 GDPR, zasláním e-mailu na následující adresu elektronické pošty: privacy@unox.it.

Další podrobnosti ke zpracování osobních údajů společností UNOX S.p.A. naleznete v Privacy Policy (Zásadách ochrany osobních údajů) webu.


1. Co jsou cookies


Cookies jsou krátké textové soubory, které stránky navštívené uživatelem odesílají na jeho zařízení (obvykle prohlížeč), kde jsou uloženy a poté opětovně zaslány na stejné stránky při příští návštěvě stejným uživatelem; slouží ke zlepšení navigace v rámci webu nebo k zasílání reklamních sdělení v souladu s preferencemi projevenými uživatelem při surfování na síti.

Cookies se rozlišují podle délky trvání (relační a trvalé), původu (prvních a třetích stran) a účelu (technické, analytické a profilovací).


2. Cookies používané společností UNOX S.p.A.


2.1 Účel


UNOX S.p.A. používá následující cookies:


(i) Technické cookies: tyto cookies přispívají ke správnému fungování webu. Přesněji řečeno, technické cookies usnadňují navigaci uživatele v rámci webu. Jde například o zapamatování dat poskytnutých uživatelem při vyplňování formulářů na webu, rozpoznání uživatele po jeho přihlášení na webu, přizpůsobení rozhraní webu na základě preferencí uvedených uživatelem;


(ii) Analytické cookies: tyto cookies slouží ke shromažďování informací a generování statistik o používání webu ze strany uživatelů. Souhrnnou formou sbírají informace o počtu návštěvníků a o nejnavštěvovanějších stránkách webu. Analytické cookies používané UNOX S.p.A. mohou být:

- první strany, pokud jsou do prohlížeče uživatele zaslány přímo z webu UNOX S.p.A.;

- třetí strany, pokud jsou do prohlížeče uživatele zaslány z jiných webů. Níže jsou uvedeny odkazy na takové webové stránky třetích stran, jejichž prostřednictvím se uživatel může seznámit s příslušnými informacemi a vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas (pokud nejsou použity nástroje k omezení identifikační schopnosti cookies a třetí strana propojuje shromážděné informace s jinými, kterými již disponuje):

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs#types-of-cookies

https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter


(iii) Profilovací cookies: tyto cookies slouží k výběru reklamních sdělení, jež mají být zaslána uživateli na základě jeho preferencí, projevených při surfování na síti. Profilovací cookies používané UNOX S.p.A. mohou být:

- první strany, pokud jsou do prohlížeče uživatele zaslány přímo z webu UNOX S.p.A.;

- třetí strany, pokud jsou do prohlížeče uživatele zaslány z jiných webů. Níže jsou uvedeny odkazy na takové webové stránky třetích stran, jejichž prostřednictvím se uživatel může podrobněji seznámit s příslušnými informacemi a vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs#types-of-cookies

https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter

https://www.salesforce.com/company/privacy/

https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_basics_cookies.htm

https://www.qualified.com/legal/privacy

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy


2.2 Doba trvání.


UNOX S.p.A. používá relační a trvalé cookies, jejichž doba trvání však v žádném případě nepřekračuje 10 roky. Shromažďovány jsou cookies PREF, SID, NID, doubleclick.net, _drt_, FLC, exchange_uid, __gads, recently_watched_video_id_list, pardot, visitor_id, pi_opt_in, _q_state, _qualified_session, aam_uuid, lms_analytics, lms_ads, AMCV_, AMCVS_, AnalyticsSyncHistory, UserMatchHistory, liap, _gcl_au, lang, bcookie, li_mc, _guid, li_gc, lidc.


2.3 Shromažďované informace.


Cookies používané stránkami UNOX S.p.A. shromažďují a ukládají následující informace: datum a čas přístupu, název navštíveného webu, adresu IP, adresu URL odkazujícího serveru, množství přenesených dat, informace o produktu a verzi použitého prohlížeče.

Informace shromážděné UNOX S.p.A. prostřednictvím vlastních cookies jsou důvěrné a nejsou poskytovány třetím stranám.


3. Povinnost souhlasu s použitím cookies


3.1 Povinnost souhlasu.


Použití profilovacích cookies vyžaduje předchozí souhlas uživatele.

Tento souhlas je uživatelem platně vyjádřen: a) přijetím stručného informačního sdělení obsaženého v banneru, zobrazeného na domovské stránce webu, a to kliknutím na „přijmout“; nebo b) při zobrazení výše uvedeného banneru pokračováním procházení webu, vstupem do jeho jiné oblasti nebo výběrem jakéhokoli z jeho prvků.

Souhlas s použitím výše uvedených cookies bude ze strany UNOX S.p.A. požadován pouze při první návštěvě webu. Následně bude díky použití technického cookie souhlas uživatele uložen a umožní mu přímý přístup na webové stránky při jeho další návštěvě, aniž by tím byla jakkoli dotčena možnost uživatele cookies kdykoli zapnout/vypnout a/nebo smazat, jak je uvedeno v následujícím článku 4.


3.2 Případy, na které se nevztahuje povinnost souhlasu.


Společnost UNOX S.p.A. není povinna žádat uživatele o předchozí souhlas k používání technických cookies, jelikož tyto cookies jsou nezbytně nutné pro poskytování služby, kterou uživatel od webu požaduje, aniž by tím byla jakkoli dotčena ustanovení následujícího článku 4.

Společnost UNOX S.p.A. není též povinna získat předchozí souhlas k používání analytických cookies první strany, podobných technickým cookies, jelikož tyto jsou společností UNOX S.p.A. používány ke shromažďování souhrnných informací o počtu uživatelů a o způsobu, jakým tito navštěvují její web.


4. Vypnutí a smazání cookies


Uživatel může zvolit/odvolit jednotlivé cookies prostřednictvím následujícího odkazu: https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Uživatel navíc může cookies kdykoli zapnout/vypnout a/nebo smazat prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče. Na následujících odkazech webových prohlížečů může uživatel nalézt podrobnější informace k nastavení svého prohlížeče.

UNOX S.p.A. však upozorňuje, že vypnutí technických cookies může způsobit chybnou funkci webových stránek a/nebo omezit jimi poskytované služby.

Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Microsoft Internet Explorer – https://windows.microsoft.com/it-it/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

Safari – https://support.apple.com/cs-cz/HT201265

Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Cookie preferences
Pardot
Facebook
LinkedIn
NewsletterBuďte informování o projektech, novinkách a událostech.
PŘIHLÁSIT
Přihlaste se k zasílání novinek Newsletter UNOX!
Jméno*
Příjmení*
email*
SPOLEČNOST
Země*
Profil*
Souhlasím se zpracování mých osobních údajů v souladu s nařízením (ES) č. (EU) 2016/679 (GDPR).Read the Privacy Policy *
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, abych mohl prostřednictvím telefonu nebo e-mailu dostávat obchodní sdělení, novinky, aktualizace nebo pozvánky týkající se událostí, průzkumu spokojenosti atd.