Najděte Prodejce
CZ
Select a continent
Select a country
Select a language

Unox People

We create the best working environment in which to build successes for those who have shown talent and passion during their studies and for those who transform talent and passion into excellent results every day.

Jsme…

...zaměřeni na výsledky


Jsme úspěšní a naše výsledky to potvrzují. Díváme se daleko do budoucnosti a budujeme solidní plány, které pak vždy uskutečníme. Zaměřujeme se na detaily a chápeme, že to jsou detaily, které dělají rozdíl. Řešíme každý problém, se kterým se setkáme a děláme z něj příležitost. Pokud se zmýlíme, neskrýváme se za výmluvy, přebíráme odpovědnost za své chyby, chápeme základní příčiny a řešíme je. 

...věříme v iniciativu


Vždy se snažíme zlepšit sami sebe a zlepšit to, co nás obklopuje. Jsme zvědaví. Když zjistíme, že něco funguje, sdílíme to a vytvoříme z toho osvědčený postup. Zkoušíme to znova a zas, abychom své nápady proměnili ve výsledky. Nesledujeme věci, které se dějí kolem nás, ale děláme je.

...motivováni každý den

Připravujeme se čelit výzvám dneška a zítřka. Trénujeme, abychom rostli jako lidé i jako profesionálové. Víme, že jsme úspěšní a tvrdě pracujeme na tom, abychom vždy byli. Soustředíme se na naše cíle a v každé konfrontaci nacházíme motivaci. Máme rádi soutěžení.

...pozitivní

Stanovili jsme si ambiciózní cíle, protože víme, že jich dosáhneme. Nemyslíme si, že existují překážky, které nebudeme schopni překonat. Víme, že potíže, které dnes překonáme, budou zítra naší silnou stránkou. Víme, že zítra budeme lepším týmem.

...vědečtí

Věříme, že vítězný byznys je kombinací vědy a vášně. Navrhujeme, realizujeme a měříme naše procesy a projekty v každém detailu. Vaření považujeme za chemicko-fyzikální reakci aktivovanou teplem a regulovanou zákony výměny tepla. Vyrábíme přístroje, které ovládají tuto reakci. Nenecháváme nic náhodě.

...pracujeme v týmu


Jsme tým, který hraje každý den o vítězství. Na hřiště jdeme hrát připraveni a sjednoceni. Víme, že se to nemůže stát pokud nebudeme spolupracovat. Každý z nás přispívá svým vlastním talentem a odhodláním. Pomáháme potřebným a podporujeme ty, kteří se chtějí zlepšit.

…věříme, že zpětná vazba je nejdůležitějším nástrojem růstu jednotlivců i týmu


Poskytujeme zpětnou vazbu za předpokladu, že je to v zájmu osoby, která ji dostává. Zpětná vazba nám pomáhá objasnit, které chování je třeba podporovat a které je třeba změnit. Zpětná vazba nám umožňuje vyhnout se nedorozuměním a jejich důsledkům. Usilujeme o to, aby si lidé v rámci organizace neustále vyměňovali profesionální a konstruktivní zpětnou vazbu. Ti, kteří se připojí k našemu týmu nemusí být na takovou upřímnost připraveni, proto učíme všechny jak dávat a jak přijímat zpětnou vazbu. Vzájemně se podporujeme, abychom se stali vzorem pro ostatní.

…věříme, že jít příkladem je model vedení


Úlohou vůdce je poskytnout svým jednáním kontext a být si vědom toho co se děje. Vedoucí Unox nežádá kolegu, aby udělal něco co by sami neudělali. Každý vůdce nezávisle řídí a organizuje své činnosti a vlastní agendu a jde tak příkladem ostatním. Žádný z našich vůdců nemá asistenta. V Unoxu nikdo nepřináší kávu někomu jinému, kromě projevu laskavosti.

...věříme v hodnotu času

Musíme se rozhodovat rychle, aniž bychom ztráceli čas čekáním. Vedoucí reaguje na požadavky týmu Unox co nejrychleji a v každém případě do dvou dnů. Pokud tak neučiní může a musí tým samostatně dělat co považuje za správné pro Unox. Každý projekt má vlastníka, který je zodpovědný za co největší zrychlení cyklu SCAN-PLAN-DO-CHECK-ACT. Zavíráme všechny projekty, kterým čelíme a naši partneři vždy dostanou jasnou a upřímnou odpověď na jejich požadavky.

…věříme v konvergenci volby, aby byla i nadále úspěšná. Rozhodnutí musí být rychlá a informativní


Osoba odpovědná za rozhodnutí bude muset přijmout, porozumět a zvážit názory každého zvláště ty , které se liší od ostatních. Když dojde k rozhodnutí očekáváme, že každý pomůže toto rozhodnutí uskutečnit. Každý z nás musí prokázat, že není neomylný a že může přijmout jakoukoli zpětnou vazbu pokud provedená rozhodnutí nepřinesla požadované výsledky.

...věříme v odlišnost nesouhlasu jako metodu stimulace kreativity

Vážíme si lidí, kteří jsou schopni velké poctivosti, zejména vůči lídrům UNOX. Proto očekáváme, že každý vyjádří svůj nesouhlas. Divergence myšlení umožňuje rozšířit škálu možných řešení a nápadů. Každá volba našich lídrů musí být informovanou volbou, nevyjádření vašeho nesouhlasu, pokud máte pádné argumenty, je neproduktivní a nepomáhá UNOX dosáhnout jejích cílů.

Unox

Newsletter

Buďte informování o projektech, novinkách a událostech.

PŘIHLÁSIT
produkty
Kontaktujte nás
Záruka
Přidejte se k nám
Copyright 2019 UNOX S.p.A. Všechna práva vyhrazena. Společnost zapsaná v obch. rejstř. v Padově pod č° 04230750285 – Kapitál společnosti ve výši 5.000.000 Eur plně splacen – DIČ / IČO 04230750285