PRIVACY POLICY

(AB) 2016/679 (“GDPR”) Yönergesinin 13. maddesine göre BİLGİLENDİRME
UNOX S.p.A. (“UNOX”) genel Merkezi, Via Majorana 22, 35010 Cadoneghe (PD) 'de bulunan ve kişisel verilerin işlenmesinin sahibi ("Veri Sahibi") sizi bilgilendirir ve bu bilgilerin içeriğini dikkatlice okumanız gerekir.

Bilgiler UNOX müşterisine www.unox.com websitesi olarak verilmektedir (bundan sonra: “Site”) aşağıda açıklanan biçimde sizle ilgili kişisel verileri toplayabilir. Her durumda, UNOX'un sözleşmenin imzalandığı tarihte müşterilerine sunduğu ve sözleşmelerin yürütülmesi amacıyla kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili bilgilerde yer alan hükümler etkilenmez.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili herhangi bir bilgi veya istek için, UNOX ile privacy@unox.com adresinden veya +39 049 8657530 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

a) İşlemin amaçları ve yasal dayanakları
UNOX, diğer işlemlerin yanı sıra fırın garantisini uzatma, kullanım kılavuzlarına erişim ve talep gönderme ya da e-ticaret platformunu kullanmak amacıyla kayıt olmak ve ilgili alana girmek için sizin kişisel verilerinizi toplayabilir.
İstenen hizmeti sağlamanın yanı sıra (hem ayrılmış alana erişim hem de e-ticaret platformunun kullanımı), UNOX etkinliklerle ilgili ticari iletişim, haber bültenleri, güncellemeler veya davetiyeler göndermek amacıyla kendi rızasıyla kişisel verilerinizi manuel olarak veya elektronik yollarla işleyebilir.
Bir ürünün veya hizmetin satışı sırasında sağlanan e-posta bilgileriniz, eğer işlemeyi reddetmediyseniz, söz konusu ürünlere benzer ürün veya hizmetlerle ilgili ticari iletişim göndermek için de kullanılabilir; UNOX, işlemelere herhangi bir zamanda, kolayca ve ücretsiz olarak karşı çıkma olasılığını belirtir.
Site ayrıca çerezler ve benzeri teknolojilerle veri toplar. Daha fazla bilgi sahibi olmak için Çerez Politikamızı ziyaret edin.

b) Veri sağlamanın zorunlu ya da isteğe bağlı olma durumu ve iletişim eksikliği durumunda oluşan sonuçlar
Sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla verilerinizin sağlanması (istenen servisin kullanılması) isteğe bağlıdır, ancak bunların sağlanamaması, talep edilen servislerin sağlanmasını olanaksız hale getirebilir.
Verilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla sağlanması isteğe bağlıdır ve önceden onayınızı gerektirir. Onayın olmaması durumunda; siz istenen hizmeti alabilirsiniz fakat UNOX, mal ve hizmetlerine ilişkin promosyon bilgilerini size gönderemeyecektir.

c) Kişisel verilerin saklanma süresi
Kişisel verileriniz, sadece a) maddesinde belirtilen amaçlar için kesinlikle gerekli olan süre boyunca saklanacaktır ve her durumda sözleşmeye dayalı ilişkinin sona ermesinden sonra en geç on yıl içinde silinecek veya tanınmaz hale getirilecektir. Devam eden veya tehdit edilen olası işlemlerle ilgili her türlü gereksinim saklı tutulur.

d) Avrupa Ekonomik Bölgesi dışındaki ülkelerde Olası kişisel veri alıcıları veya alıcı kategorileri ve verilerin aktarılması
Verileriniz aşağıdaki konularla paylaşılabilir:
yasa veya yönetmelik hükümlerine göre iletişimin zorunlu olduğu konular, kurumlar veya makamlar;
bilgi teknolojileri ve telematik servisler ya da arşivlemeye ilişkin UNOX bilişim sisteminin bakımı ve iyileştirilmesi ile ilgili teknik destek faaliyetlerinde bulunan sorumlu ya da bağımsız denetleyici niteliğindeki kişiler, kurumlar ya da mesleki bürolar ya da veya hizmet sunumu ile ilgili muhasebe, idari, hukuki, vergi, finansal ve kredi tahsilatı ile ilgili konular;
yetkili dahili personel.
Kişisel verileriniz, yasalar, yönetmelikler ve/veya sözleşmeden doğan ilişkiden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli olmadıkça açıklanmayacaktır.
Verileriniz Avrupa Ekonomik Bölgesi dışındaki ülkelere aktarılabilir; Bu durumda, UNOX varış ülkesinin uygun olarak kabul edildiğini, alıcının Privacy Shield olarak sertifikalandırıldığını veya yetkili makamlar tarafından onaylanan grup kurallarına sahip olduğunu veya bu konuda anlaşmalar yapacağını doğrulayacaktır.
Kabul edilen uygun ya da uygun hale getirilmiş garantilerin kopyası Veri Denetçisinin merkez ofisinde hazır bulunur ve herhangi zamanda talep edilebilir.

e) İlgili tarafların hakları
Aşağıdaki haklara sahipsiniz ve herhangi bir anda kullanabilirsiniz:
a) Kendi kişisel verilerinize erişim;
b) Kendi kişisel verilerinizin değiştirilmesi ya da silinmesi;
c) Kendi kişisel verilerinizin işlenmesinde sınırlama;
d) Veri sahibi, çıkarlarına, haklarına ve özgürlüklerine etkisi olan işleme devam etmek veya mahkemede bir hakkın tespiti, kullanılması veya savunulması için meşru ortak nedenlerin varlığını göstermediği sürece herhangi bir zamanda, özel durumuyla ilgili nedenlerden dolayı, Veri sahibinin yasal çıkarlarının peşinde koşması nedeniyle kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine karşı çıkmak;
e) Herhangi bir zamanda, doğrudan pazarlama amacıyla kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine karşı çıkmak;
f) Herhangi bir zamanda ve ücretsiz olarak, satın alınanlara benzer ürün veya hizmetlerin sunulması için kişisel verilerin işlenmesine karşı çıkmak;
g) Veri taşınabilirliği;
h) İptal işleminden önce verilen onaya dayanarak işlemin yasallığına ilişkin bir önyargı olmaksızın herhangi bir zamanda onayın geri çekilmesi.

Kişisel bilgilerin işlenmesine itiraz etme hakkı da dahil olmak üzere, bu hakların kullanılması için UNOX ile aşağıdaki e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz: privacy@unox.it.
Ayrıca, kişisel verilerin korunması için Garantöre şikayette bulunma hakkınız da vardır.

Bülten

Projeler, haberler ve etkinlikler hakkında güncel kalın.