Bayi Bulucu
TR
Kıta seçin
Ülke seçin
Dil seçin
PRIVACY POLICY
(AB) 2016/679 (“GDPR”) Yönergesinin 13. maddesine göre BİLGİLENDİRME

Merkezi Via Majorana 22, 35010 Cadoneghe (PD) adresinde bulunan UNOX SpA ("UNOX"), kişisel verilerin veri denetleyicisi ("Veri Denetleyici") olarak sizi aşağıdaki konularda bilgilendirir ve bu beyanın içeriğini dikkatlice okumanızı ister.

www.unox.com sitesi (bundan böyle metinde "Site" olarak geçecektir) aşağıda belirtildiği gibi sizinle ilgili kişisel verileri UNOX müşterisinden sağlayarak toplayabilecektir. Her durumda, UNOX'un sözleşmenin akdedilmesi sırasında müşterilerine sunduğu ve sözleşmenin ifası amacıyla kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilerde yer alan hükümler bundan etkilenmeyecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi veya talep için, privacy@unox.com e-posta adresinden veya +39 049 8657530 telefon numarasından UNOX ile iletişime geçebilirsiniz.

 

a) Prosesin amaçları ve yasal dayanakları

UNOX, diğerlerinin yanı sıra fırın garantisini uzatmanıza, kılavuzlara erişmenize ve talep göndermenize veya e-ticaret platformunu kullanmanıza izin verir, ayrılmış alana kaydolmanız ve girişi sağlamanız durumunda kişisel verilerinizi toplayabilir.

Size talep edilen hizmeti (hem ayrılmış alana erişim hem de e-ticaret platformunun kullanımı) sağlamaya ek olarak, UNOX, ticari iletişim göndermek için kişisel verilerinizi manuel veya elektronik yollarla, özel izninizle, etkinliklerle ilgili, haber bültenleri, güncellemeler veya davetleri gönderebilir.

Bir ürün veya hizmetin satışı bağlamında sağlanan e-posta koordinatlarınız, işlemi reddetmediyseniz, satışa konu ürünler veya hizmetlerle ilgili ticari iletişimleri göndermek için de kullanılabilir; UNOX, herhangi bir zamanda, kolay ve ücretsiz olarak işlemi iptal etme olasılığını size bildirir.

Ayrıca, katılım talebiniz üzerine, Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusunun etkinliklerinin organizasyonunu yönetmek ve bu etkinliklere katılabileceğinizi garanti etmek amacıyla da işlenebilecektir. Buna örnek olarak, UNOX kaydınızı onaylamak veya etkinliğin ayrıntılarını paylaşmak için size iletişim bilgisi gönderebilir.

Son olarak Site, çerezler ve benzeri teknolojiler aracılığıyla da veri toplar. Daha fazla bilgi edinmek için Çerez Politikamıza bakınız [link].

 

b) Verilerin sağlanmasının zorunlu veya isteğe bağlı niteliği ve iletişimin yapılmaması durumundaki sonuçları

Sözleşmenin ifası (istenen hizmetin kullanımı) ve etkinliklere katılımınızın yönetimi amacıyla verilerinizin sağlanması isteğe bağlıdır, ancak bunların sağlanmaması, talep edilen hizmetlerin sağlanmasını imkansız hale getirebilir.

Verilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla sağlanması isteğe bağlıdır ve önceden onayınızı gerektirir. Böyle bir onayın olmaması durumunda, UNOX size malları ve hizmetleriyle ilgili promosyon iletişimleri gönderemeyecek olsa da, talep edilen hizmeti kullanabileceksiniz.

 

c) Kişisel verilerin saklama süresi

Kişisel verileriniz yalnızca yukarıdaki a) maddesinde belirtilen amaçlar için kesinlikle gerekli olan her durumda ve süre boyunca, sözleşme ilişkisinin sona ermesinden itibaren en geç on yıl boyunca saklanacak, ardından silinecek veya gizli hale getirilecektir. Devam eden veya tehdit altındaki işlemlerle ilgili her türlü gereklilik saklıdır.

 

d) Kişisel verilerin alıcıları veya alıcı kategorileri ve Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ülkelere aktarım

Verileriniz aşağıdaki durumlarda paylaşılabilir:

- yasal veya düzenleyici hükümler uyarınca iletişimin zorunlu olduğu kişiler, organlar veya makamlar;

- harici yöneticiler veya bağımsız veri kontrolörleri olarak, UNOX BT sisteminin bakımı ve geliştirilmesi, BT ve telematik hizmetler veya arşivleme veya muhasebe, idari, hizmetin sağlanmasına ilişkin yasal, vergi, mali ve alacak tahsili konuları;

- yetkili dahili personel

Kanun, yönetmelikler kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve/veya sözleşme ilişkisinden doğan yükümlülüklerin ifası için gerekli olmadıkça kişisel verileriniz paylaşılmayacaktır.

a) Paragrafında belirtilen amaçlar için kesinlikle gerekli olan sınırlar dahilinde, verileriniz, yürütülen işleme faaliyetleriyle ilgili olarak Veri Denetleyicisi hizmetleri sunan Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ülkelerde yerleşik kişilere aktarılabilir. Bu aktarım, uygun olduğunda, yalnızca GDPR'nin öngördüğü koşullara uygun olarak gerçekleşecek ve kişisel verilerin Avrupa Komisyonu'nun bir yeterlilik kararından yararlanmayan ülkelere aktarılması gerektiğinde, aktarım münhasıran gerçekleşecek (i) Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen standart sözleşme maddelerini imzaladıktan ve kişisel verilerin yeterli düzeyde korunmasını sağlamaya uygun ve her halükarda esas olarak Sözleşmede garanti edilene eşdeğer, organizasyonel ve / veya sözleşmeye dayalı diğer teknik önlemleri kabul ettikten sonra EEA veya (ii) GDPR'nin 49. Maddesinde atıfta bulunulan istisnalardan birinin meydana gelmesi durumunda. Kabul edilen uygun veya uygun garantilerin bir kopyası Veri Sorumlusunun merkezinde mevcuttur ve herhangi bir zamanda talep edilebilir.

 

e) İlgili tarafların hakları

Aşağıdaki haklara sahipsiniz ve istediğiniz zaman kullanabilirsiniz:

- Kişisel verilerinize erişim;

- Kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi;

- Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanması;

- Herhangi bir zamanda, özel durumunuzla ilgili nedenlerle sizinle ilgili kişisel verilerin Veri Denetleyicisinin meşru menfaati doğrultusunda işlenmesine, Veri Denetleyicisi devamında bağlayıcı meşru nedenlerin varlığını kanıtlamadığı sürece itiraz etme, hakları ve özgürlükleri işleme veya mahkemede hakkının değerlendirilmesi, kullanılması veya savunulması;

- Doğrudan pazarlama amaçları için gerçekleştirilen sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme;

- Satın alınanlara benzer ürün veya hizmetlerin sunulması için kişisel verilerin işlenmesine herhangi bir zamanda ve ücretsiz olarak itiraz etme;

- Veri taşınabilirliği;

- İptalden önce verilen rızaya dayalı olarak işlemenin yasallığına halel gelmeksizin, rızanın herhangi bir zamanda geri çekilmesi.

 

Kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkı da dahil olmak üzere bu hakları kullanmak için aşağıdaki e-posta adresinden UNOX ile iletişime geçebilirsiniz: privacy@unox.it.

Ayrıca kişisel verilerin korunması için garantör firmaya şikayette bulunma hakkınız da bulunmaktadır.


Bu Gizlilik Politikası sürekli olarak güncellenmektedir. En son güncelleme tarihi Şubat 2022.

BültenProjeler, haberler ve etkinlikler hakkında güncel kalın.
KAYIT OL
UNOX Bültenine abone olun!
İsim*
Soyisim*
email*
HAKKIMIZDA
Ülke*
Profil*
Gizlilik bilgilerini okuyun (AB) 2016/679 (GDPR) uyarınca Kişisel verilerin işlenmesine izin verdim.Read the Privacy Policy *
Kişisel verilerimin telefon veya e-posta yoluyla, ticari iletişim, haber bültenleri, etkinliklerle ilgili güncellemeler veya davetler, memnuniyet anketleri vb.